Privacy verklaring

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Ken je Kracht neemt de bescherming van jouw persoonlijke informatie en gegevens van jou en/of je organisatie serieus. Niets dat wordt gedeeld in een training, coachgesprek of andere vorm van begeleiding wordt gedeeld met een derde of je organisatie. Ook neemt Ken je Kracht passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw informatie niet geheim gehouden wordt of je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kenjekracht.nl.

Ken je Kracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ken je Kracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres voor contact
 • Organisatie waar je werkzaam bent
 • Persoonlijke voorkeuren nodig voor een gezond en fijn verblijf zoals bijvoorbeeld dieetwensen
 • Adresgegevens en e-mail voor facturatie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ken je Kracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact leggen voor het intake gesprek
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze diensten uit te voeren.

 

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen dmv inschrijving
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ken je Kracht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Ken je Kracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ken je Kracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals het boeken van het verblijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ken je Kracht maakt geen gebruik van functionele, analytische of tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ken je Kracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.